Gå direkt till sidans innehåll

Farligt avfall från hushållen

Indikator SE. 2. 4

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling.

Här mäter vi hur mycket farligt avfall som samlas in från hushållen. Farligt avfall från hushållen består av bland annat glödlampor och batterier. Insamlingsboxar finns i flera butiker runt om i kommunen för att underlätta insamling av farligt avfall.

Nyckeltalet visar mängden insamlat farligt avfall (inkl. elavfall och batterier) från hushållen i Uddevalla kommun. Nyckeltalet är beräknat per invånare.

Datakälla: Uddevalla Energi
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
23 kg/invånare (2022)
Uppdaterad: 2024-04-18
Farligt avfall från hushållen - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a