Ställ krav

Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiks krav vid upphandling och vid inköp av varor och tjänster där så är möjligt.

Det innebär att vi ska minska den negativa miljöpåverkan från de produkter och tjänster vi använder i våra verksamheter samt att vi ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter.
Det innebär att vi ska arbeta för att minska vårt ekologiska fotavtryck.

Delmål

Miljöanpassad upphandling

Delmål SE.4.1

Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och närproducerad mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts

Ekologiska livsmedel

Delmål SE.4.2

Andelen ekologiska livsmedel ska öka

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnåttDelmålet är uppnått
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Etiskt märkt kaffe

Delmål SE.4.3

I kommunens kaffeautomatsavtal ska det endast finnas produkter som är etiskt märkta.

Måluppfyllelse: Det blir svårt att nå delmåletDet blir svårt att nå delmålet
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Resultat

Inköp av etiskt märkta varor

Indikator SE.4.1

Här mäter vi hur mycket etiska märkta varor som kommunen köper in under ett år och hur många kronor det blir per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012

Ekologiska livsmedel

Indikator SE.4.2

Nyckeltalet visar hur stor andel ekologiska livsmedel som vi köper in inom skola, vård och omsorg.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00