Ställ krav

Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiks krav vid upphandling och vid inköp av varor och tjänster där så är möjligt.

Det innebär att:

  • vi ska minska den negativa miljöpåverkan från de produkter och tjänster vi använder i våra verksamheter samt att vi ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter.
  • vi ska arbeta för att minska vårt ekologiska fotavtryck.

Delmål

Miljö- och klimatkrav i upphandling

Delmål SE.4.1

Kommunen ställer miljö- och klimatkrav i avtal där transporter upphandlas och ställer också dessa krav på varor och tjänster som kräver mer omfattande transportarbete exempelvis matleveranser, städ - och kontorsmaterial, parkeringsövervakning.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts

Minska inköp av fossila engångsprodukter

Delmål SE.4.2

Kommunen byter ut engångsprodukter till flergångsprodukter eller engångsprodukter av fossilbaserat materail till produkter av biobaserat, förnybart eller återvunnet material.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts

Rättvisemärkt kaffe

Delmål SE.4.3

I kommunens kaffeautomatsavtal ska det endast finnas produkter som är Fairtrade -märkta.

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnåttDelmålet är uppnått
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Resultat

Inköp av rättvisemärkta produkter

Indikator SE.4.1

Här mäter vi hur mycket rättvidemärkta produkter som kommunen köper in under ett år och hur många kronor det blir per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012

Ekologiska livsmedel

Indikator SE.4.2

Nyckeltalet visar hur stor andel ekologiska livsmedel som vi köper in inom skola, vård och omsorg.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00