Ekologiska livsmedel

Här följer vi utveckling av hur stor andel ekologisk mat som vi köper till skolor, vård och omsorg som kommunen själv driver.

Den svenska livsmedelsstrategin innebär att andelen ekologiska livsmedel i offenlig verksamhet ska vara 60 procent 2030.

Nyckeltalet visar hur stor andel ekologiska livsmedel som vi köper in inom skola, vård och omsorg.

Kommentar

För 2021 blev andelen ekologiska livsmedel 28,2%. Det är en minskning med ca 3,5 % för hela kommunen jämfört med resultatet för 2020. Måltidsservice som står för den största delen inköpa livsmedel (ca 80%) har minskat andelen ekologiska livsmedel under 2021, vilket beror på nuvarande budget. Man har arbetat med att köpa in ekologiska livsmedel i den mån det går utifrån såväl utbud i det som är upphandlat, som utifrån kostnadseffektivitet. Stor del av mejeriprodukter, kaffe och pasta som köps in är idag ekologiska. Fortsatta insatser görs för att arbeta med andelen ekologiska livsmedel, men fokus i nuläget är att kunna bibehålla nuvarande nivå snarare än att öka andelen.
Socialtjänstens inköp för perioden är, totalt andel ekologiska livsmedel på runt 35 % jämfört med kommunens totala. Socialtjänsten har ökat (förbättrat) andelen under året, jämfört med fjolåret och tidigare år.

Barn och utbildning har under året köpt in 23,8% ekologiska livsmedel, vilket är under genomsnitt för kommunen som helhet. Caféer och andra livsmedelsverksamheter som förvaltningen ansvarar för eftersträvar en hög andel ekologiska produkter.

Kultur och fritidsförvaltningen följer inköpsavtal och handlar i största möjliga utsträckning ekologiska och etiska varor. För de inköp som görs utanför inköpsavtal finns en medvetenhet om att i första hand handla ekologiskt.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00