Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiska livsmedel

Indikator SE. 4. 2

Här följer vi utveckling av hur stor andel ekologisk mat som vi köper till skolor, vård och omsorg som kommunen själv driver.
Den svenska livsmedelsstrategin innebär att andelen ekologiska livsmedel i offenlig verksamhet ska vara 60 procent 2030.

Nyckeltalet visar hur stor andel ekologiska livsmedel som vi köper in inom skola, vård och omsorg.

Datakälla: Uddevalla kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
26 % (2023)
Utgångsvärde:
2,6 % (2008)

Kommentar

För 2023 blev andelen ekologiska livsmedel 26%. En minskning resultat jämfört 2022. Måltidsservice som står för den största delen inköpa livsmedel (ca 80%) arbetat med att köpa in ekologiska livsmedel i den mån det går utifrån såväl utbud i det som är upphandlat, som utifrån kostnadseffektivitet. Stor del av mejeriprodukter, kaffe och pasta som köps in är ekologiska. Fokus i nuläget är att kunna bibehålla nuvarande nivå snarare än att öka andelen.

Uppdaterad: 2024-04-18
Ekologiska livsmedel - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a