Uppmuntra och inspirera

Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till en hållbar utveckling i samverkan och dialog med medarbetare, medborgare, organisationer och näringsliv. Kommunen ska vara en föregångare och göra det lätt att göra rätt.

Vi ska informera, uppmuntra och stödja hållbara insatser i dialog med medborgare, organisationer och näringsliv. Genom att utbilda, informera och kompetensutveckla kommunens medarbetare och politiker skapas en god grund för en hållbar utveckling.

Delmål

Uppmärksamma Fairtrade

Delmål SE.1.1

Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade city kommun.

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnåttDelmålet är uppnått

Hållbart lärande inom skolan

Delmål SE.1.2

Inom alla skolformer prioritera läroplansmål kring miljö och hållbar utveckling

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Rådgivning till medborgare, organisationer och företag

Delmål SE.1.3

Kommunen ger gratis rådgivning till medborgare, organisationer, bostadsrättsföreningar och företag inom energi- och klimatfrågor.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Hållbart friluftsliv

Delmål SE.1.4

Uppdrag att ta fram en plan för hållbart friluftsliv.

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnåttDelmålet är uppnått
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Resultat

Andel ekologisk odlad åker

Indikator SE.1.1

Visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen och förhållandet mellan jordbruk som aktivt drivs i hållbar riktning och vilka jordbruk som drivs på konventionellt sätt.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Andelen FSC-certifierat skogsbruk

Indikator SE.1.2

Visar hur skyddet av skogsmark utvecklas inom kommunen genom FSC-certifiering.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Andelen skyddad natur

Indikator SE.1.3

Här mäter vi hur stor andel av den totala kommunytan som är naturskyddat område.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Miljöcertifierade förskolor och skolor

Indikator SE.1.4

Andel förskolor och skolor som är miljöcertifierade.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2011

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00