Gå direkt till sidans innehåll

Uppmuntra och inspirera

Huvudområde SE. 1

Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till en hållbar utveckling i samverkan och dialog med medarbetare, medborgare, organisationer och näringsliv. Kommunen ska vara en föregångare och göra det lätt att göra rätt.

Vi ska informera, uppmuntra och stödja hållbara insatser i dialog med medborgare, organisationer och näringsliv.
Genom att utbilda, informera och kompetensutveckla kommunens medarbetare och politiker skapas en god grund för en hållbar utveckling.

Uppdaterad: 2024-06-12
Uppmuntra och inspirera, alla indikatorer, övriga - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a