Uppmuntra och inspirera

Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till en hållbar utveckling i samverkan och dialog med medarbetare, medborgare, organisationer och näringsliv. Kommunen ska vara en föregångare och göra det lätt att göra rätt.

Vi ska informera, uppmuntra och stödja hållbara insatser i dialog med medborgare, organisationer och näringsliv.
Genom att utbilda, informera och kompetensutveckla kommunens medarbetare och politiker skapas en god grund för en hållbar utveckling.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00