Miljöcertifierade förskolor och skolor

Här följer vi upp hur många förskolor och skolor som är miljöcertifierade. Det är ett nyckeltal där vi jämför oss med Sveriges Ekokommuner.

Med miljöcertifiering avses här: EMAS, ISO 14 001, Utmärkelsen skola för hållbar utveckling samt Grön Flagg.

Andel förskolor och skolor som är miljöcertifierade.

Datakälla: Uddevalla kommun, Håll Sverige Rent samt Skola för Hållbar Utveckling

Kommentar

Andel miljöcertifierade förskolor och skolor har legat på ungefär samma nivå under hela mätperioden. Alla förskolor och skolor i kommunal regi är miljöcertifierade och ingår i kommunens certifiering enligt ISO 14001. Utöver ISO är en fristående förskola och en kommunal grundskola med i Grön Flagg.

Uddevalla ligger över snittet bland Sveriges Ekokommuner där 12 procent av förskolor och skolor är miljöcertifierade.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00