Gå direkt till sidans innehåll

Miljöcertifierade förskolor och skolor

Indikator SE. 1. 4

Här följer vi upp hur många förskolor och skolor som är miljöcertifierade. Det är ett nyckeltal där vi jämför oss med Sveriges Ekokommuner.

Med miljöcertifiering avses här: EMAS, ISO 14 001, Utmärkelsen skola för hållbar utveckling samt Grön Flagg.

Nyckeltalet visar andel förskolor och skolor som är miljöcertifierade.

Datakälla: Uddevalla kommun, Håll Sverige Rent samt Skola för Hållbar Utveckling
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Status:
Tillståndet är bra Tillståndet är bra
Senaste värdet:
64,0 % (2023)

Kommentar

Andel miljöcertifierade förskolor och skolor har legat på ungefär samma nivå under hela mätperioden. Alla förskolor och skolor i kommunal regi är miljöcertifierade och ingår i kommunens certifiering enligt ISO 14001. Utöver ISO är en fristående förskola och en kommunal grundskola med i Grön Flagg.

Uddevalla ligger över snittet bland Sveriges Ekokommuner där 12 procent av förskolor och skolor är miljöcertifierade.

Uppdaterad: 2024-04-18
Miljöcertifierade förskolor och skolor - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a