Miljöcertifierade förskolor och skolor

Här följer vi upp hur många förskolor, skolor samt dagbarnvårdare som är miljöcertifierade. Det är ett nyckeltal där vi jämför oss med Sveriges Ekokommuner.

Med miljöcertifiering menar vi skolor som är EMAS-registrerade, ISO 14001, Utmärkelsen skola för hållbar utveckling eller Grön Flagg.

Andel förskolor och skolor som är miljöcertifierade.

Kommentar

Ökningen 2019 beror på att totala antalet verksamheter har minskat. I själva verket har även antalet miljöcertifierade förskolor och skolor också minskat något.

Alla förskolor, skolor samt dagbarnvårdare i kommunal regi är miljöcertifierade och ingår i kommunens certifiering enligt ISO 14 001. Utöver det är tre fristående förskolor med i Grön Flagg. Även tre kommunala förskolor samt en kommunal grundskola är med i Grön Flagg.

Uddevalla ligger över snittet bland Sveriges Ekokommuner där 17 procent av förskolor och skolor är miljöcertifierade (2018).

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00