Andel ekologisk odlad åker

Motivet för ekologisk odling är att minska kemikalieanvändningen som har en negativ miljöpåverkan. Nyckeltalet visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen och förhållandet mellan jordbruk som aktivt drivs i hållbar riktning och vilka jordbruk som drivs på konventionellt sätt.

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Andelen ekologisk åkermark i kommunen är 30 procent och har legat på samma nivå sedan 2016. Nyckeltalet jämförs med Sveriges Ekokommuner där genomsnittet är betydligt lägre (16 procent).

Det finns ett nationellt inriktningsmål att 30 procent av jordbruksmarken ska odlas ekologiskt 2030, vilket Uddevalla redan har uppnått. Dock omfattar målet även betesmark vilket inte ingår i denna indikator. Tar man även med betesmark så blir den totala andelen jordbruksmark som odlas ekologiskt i Uddevalla 35 procent, vilket innebär att kommunen ligger över det nationella inriktningsmålet för 2030.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00