Andel ekologisk jordbruksmark

Motivet för ekologisk odling är att minska kemikalieanvändningen som har en negativ miljöpåverkan. Nyckeltalet visar andelen åkermark och betesmark med ekologisk produktion i kommunen. Det innefattar omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Nyckeltalet visar andel ekologisk jorbruksmark i kommunen och förhållandet mellan jordbruk som aktivt drivs i hållbar riktning och jordbruk som drivs på konventionellt sätt.

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Andelen ekologisk jordbruksmark i kommunen ligger över det nationella målet på 30% till år 2030. Kommunen ligger idag på 36%, en liten minskning från 2021.

Nyckeltalet jämförs med Sveriges Ekokommuner där genomsnittet är betydligt lägre, 18 procent. Snittet i riket är 17 procent.

Det finns ett nationellt inriktningsmål att 30 procent av jordbruksmarken ska odlas ekologiskt 2030. Målet omfattar även betesmark vilket inte ingår i denna indikator. Inkluderas även betesmark är andelen jordbruksmark som odlas ekologiskt i Uddevalla 37 procent, vilket innebär att kommunen ligger en bra bit över det nationella inriktningsmålet för 2030.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00