Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiska livsmedel

Indikator SE. 4. 2

Här följer vi utveckling av hur stor andel ekologisk mat som vi köper till skolor, vård och omsorg som kommunen själv driver.
Den svenska livsmedelsstrategin innebär att andelen ekologiska livsmedel i offenlig verksamhet ska vara 60 procent 2030.

Nyckeltalet visar hur stor andel ekologiska livsmedel som vi köper in inom skola, vård och omsorg.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2008

2,6

1

2009

4,1

2

2010

5,4

3

2011

7,1

4

2012

12

5

2013

11

6

2014

9,0

7

2015

13

8

2016

16

9

2017

21

10

2018

25

11

2019

32

12

2020

32

13

2021

28

14

2022

28

15

2023

26

Datakälla: Uddevalla kommun

Kommentar

För 2023 blev andelen ekologiska livsmedel 26%. En minskning resultat jämfört 2022. Måltidsservice som står för den största delen inköpa livsmedel (ca 80%) arbetat med att köpa in ekologiska livsmedel i den mån det går utifrån såväl utbud i det som är upphandlat, som utifrån kostnadseffektivitet. Stor del av mejeriprodukter, kaffe och pasta som köps in är ekologiska. Fokus i nuläget är att kunna bibehålla nuvarande nivå snarare än att öka andelen.

Uppdaterad: 2024-04-18
Ekologiska livsmedel, tabell - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a