Ställ krav

Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiks krav vid upphandling och vid inköp av varor och tjänster där så är möjligt.

Det innebär att:

  • vi ska minska den negativa miljöpåverkan från de produkter och tjänster vi använder i våra verksamheter samt att vi ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter.
  • vi ska arbeta för att minska vårt ekologiska fotavtryck.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00