Gå direkt till sidans innehåll

Totalt mängd avfall (grön och brun soptunna)

Indikator SE. 2. 2

Här visar vi hur mycket avfall som samlas in från hushållen av våra sopbilar i kommunen. Det organiska avfallet används för framställning av biogas. Det övriga hushållsavfallet går till kraftvärmeverket Lillesjö som utvinner både el och värme till fjärrvärmenätet.

Nyckeltalet visar mängden mat- och restavfall som samlats in (organiskt, brännbart och deponi). Nyckeltalet är beräknat per invånare.

Datakälla: Uddevalla Energi
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Status:
Tillståndet är bra Tillståndet är bra
Senaste värdet:
172 kg/invånare (2023)
Utgångsvärde:
206 kg/invånare (2008)

Kommentar

Under 2023 minskade mängden insamlat avfall från hushållen från föregående år. Mängden kommunalt avfall i Uddevalla är ungefär densamma som genomsnittet för alla kommuner i Sverige.

Nya avfallsförordning har trätt i kraft augusti 2020. Begreppet hushållsavfall har byts ut till kommunalt avfall.

Uppdaterad: 2024-06-12
Totalt mängd avfall (grön och brun soptunna) - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a