Gå direkt till sidans innehåll

Farligt avfall från hushållen

Indikator SE. 2. 4

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling.

Här mäter vi hur mycket farligt avfall som samlas in från hushållen. Farligt avfall från hushållen består av bland annat glödlampor och batterier. Insamlingsboxar finns i flera butiker runt om i kommunen för att underlätta insamling av farligt avfall.

Nyckeltalet visar mängden insamlat farligt avfall (inkl. elavfall och batterier) från hushållen i Uddevalla kommun. Nyckeltalet är beräknat per invånare.

Rad-id Datum Värde (kg/invånare)

0

2007

17,83

1

2008

19,33

2

2009

24

3

2010

19,99

4

2011

24

5

2012

27

6

2013

30

7

2014

27

8

2015

24

9

2016

28

10

2017

27

11

2018

26

12

2019

26

13

2020

30

14

2021

27

15

2022

23

Datakälla: Uddevalla Energi
Uppdaterad: 2024-04-18
Farligt avfall från hushållen, tabell - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a