Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av fosfor

Indikator SE. 3. 1

Här mäter vi hur mycket fosfor som släpps ut per liter renat avloppsvatten från kommunens reningsverk. Utsläpp av fosfor bidrar till övergödning. Det är därför viktigt att nivån är låg. Här finns också gränsvärde för vad som är tillåtet (grönmarkerad linje).

Nyckeltalet visar mängd fosfor som släpps ut genom avloppsvattnet från kommunens reningsverk per liter.

Datakälla: Västvatten
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2009
Status:
Tillståndet är bra Tillståndet är bra
Senaste värdet:
0,26 mg/l (2023)
Utgångsvärde:
0,22 mg/l (2009)
Gränsvärde:
0,30 mg/l

Kommentar

Halten av fosfor som släpptes ut 2023 låg under gränsvärdet, nämligen 0,26 mg/l jämfört med gränsvärdet 0,3. Under åren har det varit varierande nivåer av halten men aldrig över gränsvärdet.

Uppdaterad: 2024-04-18
Utsläpp av fosfor - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a