Utsläpp av fosfor

Här mäter vi hur mycket fosfor som släpps ut per liter renat avloppsvatten från kommunens reningsverk. Utsläpp av fosfor bidrar till övergödning. Det är därför viktigt att nivån är låg. Här finns också gränsvärde för vad som är tillåtet (grönmarkerad linje).

Nyckeltalet visar hur mycket fosfor som släpps ut genom avloppsvattnet från kommunens reningsverk.

Datakälla: Västvatten

Kommentar

Halten av fosfor som släpptes ut 2020 ligger under gränsvärdet. Under åren har det varit varierande nivåer av halten men aldrig över gränsvärdet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00