Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av kväve

Indikator SE. 3. 2

Här mäter vi hur mycket kväve som släpps ut per liter avloppsvatten från det kommunala reningsverket. Utsläpp av kväve bidra till övergödning så det är viktigt att nivån är låg. Här finns också riktvärde för vad som är tillåtet (grönmarkerad nivå).

Nyckeltalet visar mängd kväve som släpps ut genom avloppsvattnet som går via kommunens reningsverk per liter.

Datakälla: Västvatten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Status:
Tillståndet är bra Tillståndet är bra
Senaste värdet:
7,9 mg/l (2023)
Utgångsvärde:
11 mg/l (2008)
Riktvärde:
12 mg/l

Kommentar

Utsläpp av kväve 2023 var 7,9 mg/l vilket är under tillåtna riktvärdet på 12 mg/l. Under åren går det se en minskande trend av kvävehalten, även om 2022 hade ett något högre värde.

Uppdaterad: 2024-06-12
Utsläpp av kväve - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a