Gå direkt till sidans innehåll

Hållbar upphandling

Delmål SE. 4. 4

Kommunen ska göra hållbara upphandlingar med fokus på klimatpåverkan inom utvalda kategorier.

Hållbar upphandling underlättar omställningen till ett fossilfritt samhälle, minskar användningen av plast, antibiotika och farliga kemiska ämnen samt skapar förutsättningar för tekniska innovationer inom miljöområdet.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

En lägstanivå för transportkrav är inskriven i flera mallar vid upphandling. Vid mer transportintensiva upphandlingar görs en marknadsdialog för att veta rätt nivå på krav.

En prioritering görs vid början av varje år där man går igenom kommande upphandlingar och märker ut aktuella.
Prioriterade områden är klimat, avfall, kemikalier och livsmedel.

Exempel inom klimat är transporter, användning av miljömärkningar som kontrolleras av tredjepart, möbelinköp, inköp med hög andel plast mm. Avtal med stor andel transporter, hög volym eller högt värde prioriteras.

En lägstanivå för transportkrav är inskriven i flera mallar vid upphandling. Vid mer transportintensiva upphandlingar görs en marknadsdialog för att veta rätt nivå på krav.

En prioritering görs vid början av varje år där man går igenom kommande upphandlingar och märker ut aktuella.
Prioriterade områden är klimat, avfall, kemikalier och livsmedel.

Exempel inom klimat är transporter, användning av miljömärkningar som kontrolleras av tredjepart, möbelinköp, inköp med hög andel plast mm. Avtal med stor andel transporter, hög volym eller högt värde prioriteras.

Uppdaterad: 2023-02-24
Hållbar upphandling, bedömning - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a