Produkter med lång livslängd

Utveckla kommunens inköp av varor och tjänster för en längre livslängd, återanvändning och reparering.

Cirkulär ekonomi handlar att minska samhällets resursanvändning och miljöpåverkan.
Som en del i arbetet med cirkulär ekonomi behöver produkter användas längre, repareras eller återbrukas och därmed behåller de även värdet så länge som möjligt.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Några genomförda åtgärder är reparationstjänster för arbetskläder, försäljning av it-produkter för återbruk någon annanstans efter sin tid hos kommunen, kravställande i PC upphandlingen som främjar en längre livslängd och användning hos oss, tex Long life batteries,.återbrukade kaffemaskiner, app för återbruk av kommunens egna möbler, anslutning till Adda:s avtal (SKR:s verksamhetsstöd för avtal) för att köpa återbrukade möbler. Arbetet kan utvecklas genom mer samarbete inom kommunen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00