Förnybar energi

Här mäter vi hur stor andel av energi som är förnybar och återvunnen i kommunens egna byggnader Med förnybar menar vi sådan energi som kommer från sol, vind eller vatten.
I energi ingår uppvärmning och hushållselen.

Nycketalet visar hur stor del av alla energi som är förnybar och återvunnen i de kommunägda byggnaderna.

Kommentar

Andelen förnybar och återvunnen energi har ökat på grund av 100 procent förnybar el eftersom kommunen köper "grön el".

Uppvärmning i kommunens byggnader är främst baserat på fjärrvärme. Fjärrvärmen består till största delen av återvunnen energi. Vissa byggnader som ligger utanför fjärrvärmenätet, är uppvärmda med pellets.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00