Bygga i trä

Vid ny och ombyggnation av kommunala byggnader bör träkonstruktioner prioriteras

Att bygga i trä ger minskad klimatpåverkan. Trä är det enda byggmaterialet som är helt förnybart, ekologiskt och klimatsmart. Växande träd binder koldioxid som sedan finns inlagrad i de trävaror som producerar. Hus med stommar av trä fungerar som kollager och ger även mycket mindre utsläpp av koldioxid under byggprocessen än hus med betongstommar.

Måluppfyllelse: Svårbedömt om delmålet kan uppnås Svårbedömt om delmålet kan uppnås

Under 2022 arbeta med att utvärdera träbyggnad kontra en mer traditionell byggnad påbörjats. Det arbetet sker i samband med utvecklingen av byggnaden för Källdals Förskola och under året kommer en beräkning av klimatpåverkan utifrån träbyggnad respektive betongbyggnad att göras

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00