Gå direkt till sidans innehåll

Lokal livsmedelsproduktion

Delmål SE. 3. 3

Uppdraget syftar till att stärka den lokala självförsörjningen samt att det är bra ur ett hållbarhetsperspektiv att använda lokala råvaror.

Närodlat och närproducerat används oftast om livsmedel och betyder att varan är odlad eller producerad nära där du gör dina inköp.
Det finns alltså ingen allmän definition av vad det innebär med närodlade och närproducerade livsmedel mer än att det är något som tillverkats eller odlats nära den plats som den säljs på. Nära definieras inte heller, men i Sverige brukar det betyda lokalt eller regionalt.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Kommunens måltidsverksamhet ingår i i Väst-Up där våra kranskommuner ingår, och samarbetar när det gäller livsmedelsupphandlingar.
Det finns ett nytt grossistavtal från maj 2023. I avtalet är ca 16% är EKO och ca 35% är svenskt på grossistavtalet.

Ekologiska livsmedel som är upphandlade och köps in är framför allt mejeri (mjölk, yoghurt). Inom regionen köper kommunen idag in färskt bröd, fiskbullar, kaviar och fisk, ärtor samt matkorn, havreringar och musli.
Kommunen köper i dagsläget in potatis, korv och kött i Uddevalla kommuns närhet. Korven beräknas vara ca 20% dyrare och köttet ca 13% dyrare än grossistavtalet. Siffrorna är oförändrade sedan årets första tertial och bedömningen är att inköpen håller en jämn kvalitet under årets första 7 månader.

Kommunens måltidsverksamhet ingår i i Väst-Up där våra kranskommuner ingår, och samarbetar när det gäller livsmedelsupphandlingar.
Det finns ett nytt grossistavtal från maj 2023. I avtalet är ca 16% är EKO och ca 35% är svenskt på grossistavtalet.

Ekologiska livsmedel som är upphandlade och köps in är framför allt mejeri (mjölk, yoghurt). Inom regionen köper kommunen idag in färskt bröd, fiskbullar, kaviar och fisk, ärtor samt matkorn, havreringar och musli.
Kommunen köper i dagsläget in potatis, korv och kött i Uddevalla kommuns närhet. Korven beräknas vara ca 20% dyrare och köttet ca 13% dyrare än grossistavtalet. Siffrorna är oförändrade sedan årets första tertial och bedömningen är att inköpen håller en jämn kvalitet under årets första 7 månader.

Uppdaterad: 2024-02-01
Lokal livsmedelsproduktion, bedömning - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a