Hållbar friluftsliv

Friluftsplanen ska förvalta och bygga vidare på de goda förutsättningarna som finns i kommunen och ge en gemensam målbild för friluftslivet i kommunen.

I Uddevalla finns goda förutsättningar för ett friluftsliv med hög kvalitet för alla medborgare i kommunen.
Närheten till natur, kulturmiljöer och strövområden är viktig för kommunens invånare och utgör inte sällan ett tungt skäl vid val av bostadsort.

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått

Kommunen har tagit fram en plan för hållbart friluftsliv i Uddevalla som syftar till att utveckla och öka förutsättningarna för kommunens invånare samt besökare att hitta ut, ta del av, upptäcka och uppleva kommunens natur och miljö.
Planen har sin utgångspunkt i de tio nationella målen för friluftsliv och syftar till att förtydliga det kommunala friluftslivsarbetet, för att skapa goda förutsättningar för arbetet med friluftsfrågor när det gäller befolkningens friluftsvanor. Den övergripande planen ska vara vägledande för och samordna de kommunala friluftsinsatserna.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00