Gå direkt till sidans innehåll

Stadsutveckling kring Bäveån

Delmål SE. 3. 2

Stadsutveckling kring Bäveån i Uddevalla centrum visar på områdets potential och attraktivitet, men också nödvändiga lösningar mot stigande hav och frekventa skyfall.

Kommunen vill att stadens unika kvaliteter ska utvecklas för att möta morgondagens behov utifrån att:

Stadskärnan ska utvecklas med Bäveån i centrum
Vattenrum och vattenfront ska stärka mötet med å och fjord
Stadsbergen och grönstråk ska förädlas och stadens grönska utvecklas
Strandpromenaderna ska vara stadens rekreativa ryggrad
Verksamheter och infrastruktur ska ha människan och stadslivet i fokus

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Området kring Bäveån i centrala Uddevalla är i förändring. För att skydda befintlig stad från de återkommande översvämningarna och framtida skyfall arbetar Uddevalla kommun med att ta fram lösningar för att klimatanpassa staden.
Flera utredningar har gjorts för att bestämma lämplig höjd på ett översvämningsskydd mot det stigande havet samt föreslå lämpliga åtgärder för att klimatanpassa det vattennära Uddevalla mot framtida översvämningar.
Under 2023 beslutade fullmäktige om en skyfallsstrategi för området.

Området kring Bäveån i centrala Uddevalla är i förändring. För att skydda befintlig stad från de återkommande översvämningarna och framtida skyfall arbetar Uddevalla kommun med att ta fram lösningar för att klimatanpassa staden.
Flera utredningar har gjorts för att bestämma lämplig höjd på ett översvämningsskydd mot det stigande havet samt föreslå lämpliga åtgärder för att klimatanpassa det vattennära Uddevalla mot framtida översvämningar.
Under 2023 beslutade fullmäktige om en skyfallsstrategi för området.

Uppdaterad: 2024-02-01
Stadsutveckling kring Bäveån, bedömning - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a