Ekologiska livsmedel

Här följer vi utveckling av hur stor andel ekologisk mat som vi köper till skolor, vård och omsorg som kommunen själv driver. Uddevalla kommuns målsättning var att till år 2018 nå 30 procent.

Nyckeltalet visar hur stor andel ekologiska livsmedel som vi köper in inom skola, vård och omsorg.

Datum Värde (%)
2008 2,6
2009 4,1
2010 5,4
2011 7,1
2012 12
2013 11
2014 9,0
2015 13
2016 16
2017 21
2018 25
2019 32

Kommentar

Under 2019 var andelen ekologiska livsmedel som köptes in 32 procent, vilket innebär en kraftig ökning sedan förra året, utan att kostnaderna har ökat. Orsaken är det nya livsmedelavtalet som trädde i kraft under våren 2019.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00