Ställ krav

Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiks krav vid upphandling och vid inköp av varor och tjänster där så är möjligt.

Det innebär att:

  • vi ska minska den negativa miljöpåverkan från de produkter och tjänster vi använder i våra verksamheter samt att vi ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter.
  • vi ska arbeta för att minska vårt ekologiska fotavtryck.

Många av dagens miljöproblem kan härledas till våra konsumtionsmönster. Varje organisation och individ påverkar indirekt miljön genom konsumtion av varor och tjänster. Att miljöanpassa upphandlingen hjälper kommunens inköpare att köpa varor och tjänster med mindre miljöpåverkan. Etisk upphandling hjälper också inköpare till socialt ansvarstagande vid köp av varor och tjänster så att hänsyn tas till mänskliga rättigheter.

När man talar om ekologiska fotavtryck menar man de mycket konkreta spåren av vår konsumtion, det kan vara ett kalhygge i tropikerna som drevs fram på grund av palmoljan i chips, eller förgiftat grundvatten och försaltade åkrar som kan kopplas till bomullen i T-shirten. Det finns många vanliga handelsvaror som idag tas fram på ett mycket ohållbart sätt.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00