Energianvändning i kommunens byggnader

Här mäter vi totala energianvändningen för uppvärmning och elanvändning i kommunens byggnader. Byggnader som kommunen äger är exempelvis skolor, förskolor, simhall, ishall och idrottsanläggningar. Kommunala bolag och stiftelser ingår ej.

Nyckeltalet visar den totala energianvändningen i kommunens byggnader, uppdelat på värme respektive el.

Värme
El
Mål totalt
Datakälla: Uddevalla kommun

Kommentar

Energianvändningen i kommunala byggnader har minskat. Den totala energianvändningen 2023 uppgår till 136 kWh/m2, vilket motsvarar en minskning på 19 % sedan 2009.

Minskningen har skett både på elanvändning och på uppvärmning trots att byggnadsytan har ökat med drygt 8 000 m2. Energianvändningen minskar trots ökat behov vid digitaliseringen och datorer, skärmar och annan teknisk utrustning.
Elektrifiering av fordon bidrar också till ökat behov av energi
Senaste tidens besparingsåtgärder som har vidtagits har bidragit till den minskning som man kan se för 2023.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00