Energianvändning i kommunens byggnader

Här mäter vi totala energianvändningen för uppvärmning och elanvändning i kommunens byggnader. Byggnader som kommunen äger är exempelvis skolor, förskolor, simhall, ishall och idrottsanläggningar. Kommunala bolag och stiftelser ingår ej.

Den totala energianvändningen i kommunens byggnader, uppdelat på värme respektive el.

Värme
El
Mål totalt
Datakälla: Uddevalla kommun

Kommentar

Energianvändningen i kommunala byggnader har minskat något under hela perioden. Den totala energianvändningen 2021 uppgår till 159,9 kWh/m2, vilket motsvarar en minskning på 5% sedan 2009.

Att minskningen inte har skett enligt målet beror bland annat på en snabb befolkningsökning och som orsakade behov av att bygga moduler för att möta efterfrågan på bland annat förskolor och skolbyggnader. Moduler är ur ett energiperspektiv mycket sämre än riktiga byggnader. De är också i stort sett alltid eluppvärmda.
Energianvändningen ökar även på grund av digitaliseringen och behov av datorer, skärmar och annan teknisk utrustning ökar.
Elektrifiering av fordon bidrar också till ökat energianvändning.

Alla dessa faktorer bidrar till att den totala energianvändningen i kommunens byggnader inte minskar i önskad takt, trots arbetet med energieffektivisering.

2021 har användningen av el minskat marginelt, vilket troligen beror på att många har jobbat hemifrån på grund av pandemin och då minskat nyttjat teknisk utrustning i de kommunala byggnaderna.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00