Energilagring

Undersök möjligheterna till energilagring vid större ny- och ombyggnation på kommunala byggnader.

Energilagring utnyttjas för att spara utvunnen nyttig energi som sedan kan användas vid en senare tidpunkt. Genom att utnyttja energilagring kan produktionen ske mer oberoende av konsumtionen.

Måluppfyllelse: Det blir svårt att nå delmålet Det blir svårt att nå delmålet

Kommunen har under senare delen av året påbörjat arbetet med utredning för att se vilka konkreta möjligheter som finns för att lagra energi vid ny- och ombyggnation.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00