Förnybar energi

Här mäter vi hur stor andel av energin som är förnybar eller återvunnen i kommunens egna byggnader Med förnybar menar vi sådan energi som kommer från sol, vind eller vatten.
Detta mått redovisar både värme och elanvändningen i kommunala byggnader.

Nycketalet visar hur stor del av alla energi som är förnybar och återvunnen i de kommunägda byggnaderna.

Datum Värde (%)
2008 54
2009 66
2010 65
2011 54
2012 53
2013 55
2014 47
2015 48
2016 84
2017 81
2018 82
2019 87

Kommentar

Resultatet är något bättre sedan förra året.
Drygt 60 procent av energianvändningen går till uppvärmning som till största delen är fjärrvärme. Fjärrvärmen innehåller både förnybart och återvunnet material och en stor del av materialet som bränns är sopor som innehåller plast och som räknas som fossilt. Vissa byggnader som ligger utanför fjärrvärmenätet, är uppvärmda med pellets.

Kommunen har sedan flera år tillbaka köpt el enligt naturskyddsföreningens märkning "Bra miljöval" som innebär att den el som används är förnybar.

Kommunen har idag 688 m2 solceller. Vid ny- och ombyggnation installeras solenergi. Närmast i tid för installation av solenergi är Källdalsskolan och Ramnerödskolan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00