Gå direkt till sidans innehåll

Samutnyttjande av lokaler för kommunens verksamhet

Delmål SE. 5. 2

Genom ett kommunövergripande samarbete, förvaltningar emellan, främja en mer effektiv lokalförsörjningsprocess.

Kommunala verksamheter har behov av ändamålsenliga lokaler och för vissa verksamheter även utemiljöer, både ur ett medarbetar- och målgruppsperspektiv. Att säkerställa rätt behov över tid är därför av oerhörd vikt för kommunen. Kommunens målsättning om en lokalförsörjning i balans tillika hållbar kräver en gedigen kunskap om verksamheten. Det kräver även ett gediget arbete och kunskap om behovsprocessen. För att verksamhetens behov ska kunna beskrivas över tid behövs en tydlig, transparant, aktuell och relevant styrning för lokalförsörjning.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Samverkan gällande lokalutnyttjande ingår i lokalförsörjningsgruppens ordinarie arbete och varje nytt ärende utmanas med detta som utgångspunkt. En projektorganisation för stadsutveckling har skapats och den tar ett geografiskt grepp om investeringarna i syfte att optimera synergierna i levnadsmiljöerna och där ingår samverkan kring lokalutnyttjandet som en komponent.

För de nya lokaler som planeras och byggs är en framtida flexibel användning av lokalerna samt ett effektivt utnyttjande av ytor grundförutsättningar som tas med redan när arkitekter börjar rita förslag.

Samverkan gällande lokalutnyttjande ingår i lokalförsörjningsgruppens ordinarie arbete och varje nytt ärende utmanas med detta som utgångspunkt. En projektorganisation för stadsutveckling har skapats och den tar ett geografiskt grepp om investeringarna i syfte att optimera synergierna i levnadsmiljöerna och där ingår samverkan kring lokalutnyttjandet som en komponent.

För de nya lokaler som planeras och byggs är en framtida flexibel användning av lokalerna samt ett effektivt utnyttjande av ytor grundförutsättningar som tas med redan när arkitekter börjar rita förslag.

Uppdaterad: 2023-02-24
Samutnyttjande av lokaler för kommunens verksamhet, bedömning - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a