Mer solenergi

Solenergianläggningar ska finnas på alla kommunala byggnader vid nybyggnation och vid större tillbyggnader och renoveringar.

Solen är en naturlig, miljövänlig och kostnadsfri energikälla. Varje timme tar jorden emot lika mycket energi från solen som vi människor gör av med på ett helt år!
Solenergin går att ta till vara på genom solfångare och solceller.
Solfångare genererar värme och solceller elektricitet.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

En solcellspark finns numera i kommunen. Solcellsparken omfattar 10 000 m2 och de 920 solpanelerna täcker cirka 1 600 m2. Placeringen strax söder om Uddevallabron gör den synlig för alla som kör förbi på E6:an.
Totalt finns det kommunala byggnader 688 m2 solceller att jämföra med 599 m2 som var ingångsvärdet för 2019 . Insatser för att öka andelen förnybar och återvunnen ernergi i de kommunala byggnaderna görs framförallt vid större om- och nybyggnationer. Utvecklingen i måttet styrs av färdigställandet av byggprojekten. Större om- och nybyggnadsprojekt där solceller kommer att installeras är Källdalskolan, Ramnerödsskolan, Vildvinet och Sundsvägen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00