Mer solenergi

Solenergianläggningar ska finnas på alla kommunala byggnader vid nybyggnation och vid större tillbyggnader och renoveringar.

Solen är en naturlig, miljövänlig och kostnadsfri energikälla. Varje timme tar jorden emot lika mycket energi från solen som vi människor gör av med på ett helt år!
Solenergin går att ta till vara på genom solfångare och solceller.
Solfångare genererar värme och solceller elektricitet.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Kommunen har ökat andelen solceller och producerade under 2021 till ca 255 000 kWh. Det är en ökning med över 100 000 kWh från 2019.
Under 2020 färdigställdes projekten Källdalskolan, Mistelgatan, Strandens förskola samt Ramnerödsskolan som nu har varit i drift under 2021. Större om- och nybyggnadsprojekt där solceller kommer att installeras är bland annat Uddevallas nya brandstation, nya Rimnersvallen och Nya simhallen.

En solcellspark finns numera i kommunen. Solcellsparken omfattar 6 000 m2. Elen som produceras i parken räcker för att driva 150 elbilar 1000 mil/år i minst 25 år. Årsproduktionen 250 000 kWh per år. Placeringen strax söder om Uddevallabron gör den synlig för alla som kör förbi på E6:an.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00