Minska energianvändning

Den specifika energianvändningen för uppvärmning i byggnader ska minska i samband med ny- om och tillbyggnation av fastighetsbeståndet inom kommunens verksamhet.

Kommunen följer regionala energimål om effektivare energianvändning till 2020. Energianvändningen ska då vara 20 procent effektivare jämfört med 2009. Gäller uppvärmning av byggnader.

Måluppfyllelse: Det blir svårt att nå delmålet Det blir svårt att nå delmålet

Energianvändningen för uppvärmning i kommunala byggnader har minskat något under perioden. Energianvändningen 2019 uppgår till 93 kWh/m2 jämfört med 100 kWh/m2 2009. Det innebär en minskning med sju procent.

Under 2019 genomfördes ingen nyproduktion, men byggnadsmoduler installerades på grund av ökat tryck på fler skolor i kommunen. Moduler är ur ett energiperspektiv mycket sämre än riktiga byggnader. De är också i stort sett alltid eluppvärmda. Nya byggnader som uppförs utanför fjärrvärmeområdet är oftast eluppvärmda med hjälp av värmepumpar.

Detta bidrar till att energianvändningen inte minskar i takt med målsättningen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00