Minska energianvändning

Det regionala energimålet innebär att den totala energianvändningen ska vara 20 procent effektivare 2020 jämfört med 2009.

Den specifika energianvändningen för uppvärmning i byggnader ska minska i samband med ny- om och tillbyggnation av fastighetsbeståndet inom kommunens verksamhet.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

EEnergianvändningen för uppvärmning i kommunala byggnader har minskat något under perioden. Energianvändningen 2021 uppgår till 94 kWh/m2 jämfört med 100,4 kWh/m2 2009. Det innebär en minskning med drygt sex procent.

Byggnadsmoduler har installerats på grund av ökat tryck på fler skolor i kommunen. Moduler är ur ett energiperspektiv mycket sämre än riktiga byggnader. De är också i stort sett alltid eluppvärmda. Nya byggnader som uppförs utanför fjärrvärmeområdet är oftast eluppvärmda med hjälp av värmepumpar. Dessa faktorer bidrar till att energianvändningen inte minskar i takt med målsättningen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00