Engagera invånare till minska klimatpåverkan

Uppmuntra, utbilda och ge verktyg till invånare och verksamheter att minska sin klimatpåverkan

Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om klimatåtgärder för att skapa mer delaktighet och skynda på omställningen. Detta kan ske i form av dialogmöten eller workshops dit allmänheten och/ eller föreningar/organisationer bjuds in.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Kommunen samverkar med bland annat Studiefrämjandet i forumet Café Planet, för att nå ut till invånarna kring engagemang för klimatet. Café Planet är ett forum där invånare kan ta del av föredrag som är gratis 2-3 gånger på våren respektive hösten.
Under mobilitetsveckan i september genomförde kommunen ett större arrangemang med Uddevalla Energi och där företag och organisationer var välkomna att delta som utställare på torget. Arrangemanget  var riktat till kommunens invånare och näringsliv. Dialog genomfördes kring cykelvägar och återkoppling har genomförts.
Cykelprojektet ”På egna ben” har genomförts med skolor i kommunen, med återkoppling om resultatet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00