Rådgivning till medborgare, organisationer och företag

Kommunen ger gratis rådgivning till medborgare, organisationer, bostadsrättsföreningar och företag inom energi- och klimatfrågor.

Alla kommuner har möjlighet att bedriva grundläggande energi- och klimatrådgivning i sin kommun. Energi- och klimatrådgivare är finansierad av Energimyndigheten. Energimyndigheten vill befästa rådgivningen som en viktig samhällelig funktion och göra EKR mer känd och erkänd genom att möjliggöra ytterligare rådgivningsinsatser med utvecklade metoder, uppsökande rådgivning och ökad effekt.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Uddevalla kommun är kostnadsfri och opartisk. Syftet är att förmedla kunskap och driva på utvecklingen för ett mer hållbart samhälle inom området energi och klimat. Rådgivningen vänder sig till både privatpersoner, organisationer, bostadsrättsföreningar och företag.

Energi- och klimatrådgivarna har under året givit inspirerande utbildningar och kunskapshöjande insatser. Bland annat en mobitetetsdag i samverkan med Uddevalla Energi, Västtrafik, bil- och cykelföretag med flera som visade upp det senaste för att minska klimatpåverkan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00