Gå direkt till sidans innehåll

Var energimedveten

Huvudområde SE. 5

Uddevalla kommun ska främja en minskad av energianvändning och öka andelen förnybar energi.

Det innebär att:

  • vi ska arbeta för en fossiloberoende kommun
  • vi själva ska arbeta aktivt med att minimera energianvändningen, dels att vi ska verka för att våra medborgare och lokala verksamhetsutövare ska minimera sin energianvändning.
  • ska prioritera produktionen och användningen av förnybar energi, effektivisera energianvändningen och utfasning av fossila bränslen.

Vårt samhälle är starkt beroende av energi för att fungera. Energi behövs för att värma upp eller kyla våra byggnader, för belysning, för att använda elektronisk utrustning och för transporter med mera. Näringslivet behöver energi för produktion av varor och tjänster som sedan antigen konsumeras i Sverige eller exporteras.

All energianvändning påverkar miljön mer eller mindre. Det gäller därför att man producerar och använder energi på ett sådant sätt att påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem blir minimal.
I Sverige delas användningen av energi vanligen in i tre sektorer: transporter, industrier och byggnader.

I det här målet är fokus på byggnader. I byggnader används oftast energi i form av el och fjärrvärme, från olika energikällor. Sveriges fjärrvärme kommer till stor del från avfall och biobränslen, men också från fossila bränslen.

Uppdaterad: 2024-06-12
Var energimedveten, alla delmål - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a