Var energimedveten

Uddevalla kommun ska främja en minskad av energianvändning och öka andelen förnybar energi.

Det innebär att:

  • vi ska arbeta för en fossiloberoende kommun
  • vi själva ska arbeta aktivt med att minimera energianvändningen, dels att vi ska verka för att våra medborgare och lokala verksamhetsutövare ska minimera sin energianvändning.
  • ska prioritera produktionen och användningen av förnybar energi, effektivisera energianvändningen och utfasning av fossila bränslen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00