Var energimedveten

Uddevalla kommun ska främja en minskad av energianvändning och öka andelen förnybar energi.

Det innebär att:

  • vi ska arbeta för en fossiloberoende kommun
  • vi själva ska arbeta aktivt med att minimera energianvändningen, dels att vi ska verka för att våra medborgare och lokala verksamhetsutövare ska minimera sin energianvändning.
  • ska prioritera produktionen och användningen av förnybar energi, effektivisera energianvändningen och utfasning av fossila bränslen.

Energi är mycket viktigt för samhället. Men det påverkar också miljön, det gäller därför att man producerar och använder energi på ett sådant sätt att påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem blir minimal. Bästa möjliga teknik ska användas vid energieffektivisering av till exempel byggnader. Miljöanpassad och förnybar energi ska prioriteras.

I kommunen finns det en energiplan samt en strategi för energieffektivisering som innehåller  åtgärder för att minimera energianvändningen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00