Skapa förutsättningar

Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen.

Det innebär att:

  • vi själva ska arbeta aktivt med att hushålla med våra resurser samt ef-tersträva en giftfri miljö.
  • vi ska verka för att ge medborgarna och lokala verksamhetsutövare för-utsättningar att leva och verka hållbar.
  • vi ska verka för att underlätta för återanvändning/återbruk.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00