Insamlad mängd farligt avfall, hushåll

Här mäter vi hur mycket farligt avfall som samlas in från hushållen. Farligt avfall från hushållen består av bland annat glödlampor, batterier, kasserade elektiska produkter t.ex eltandborstar, telefoner

Insamling av farligt avfall från hushållen i Uddevalla kommun.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00