Totala elanvändningen i kommunens byggnader

Den totala elanvändningen i kommunens byggnader.

Kommentar

Sedan 2009 har elanvändningen ökat. Det som har påverkat målet negativt är att antal datorer kraftigt har ökat under de senast åren. Utrustningen laddas i stor utsträckning i kommunens lokaler vilket bidrar till att elanvändningen ökar. Fler och större skärmar börjar bli vanligt i kontoren.

Det blir också allt vanligare att olika elfordon laddas på abonnemangen till kommunens byggnader. Denna elanvändning belastar byggnaderna när energianvändningen följs upp.
För att minska elanvändningen byts årligen armaturer ut till mer energieffektiva.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00