Personbilar med förnybara drivmedel (internt)

Det gäller personbilar som ingår i kommunens fordonsgrupp.
Förnybara drivmedel är gas-, etanol samt olika former av elbilar.

Andel personbilar som kan drivas med förnybara drivmedel i förhållande till totala antalet personbilar inom kommunala verksamheter (internt)

Kommentar

Sedan flera år tillbaka har Uddevalla kommun haft många etanolbilar i sin fordonsflotta. Under senaste åren har dessa bytts ut till förmån för dieselbilar. Flera gas och elbilar har köpts in under senaste åren, men på grund av att utbyggnaden av laddinfrastrukturen ligger efter och långa leveranstider av elbilar, så har utvecklingen gått åt fel håll under 2018 och ligger nu på 31 procent. Svårighet finns också med tankmöjligheter för gasbilar. Det finns endast ett ställe inom kommunen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00