Utsläpp för tjänsteresor med bil

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil. Innefattar emissionerna
utifrån bränslens innehåll av fossilt kol.
Nyckeltalet visar förhoppningsvis på en minskande trend av koldioxidutsläpp och därmed på utfasningen av fossila bränslen.

Nyckeltalet visar hur mycket koldioxidutsläpp kommunens tjänsteresor med bil ger.

Kommentar

Utsläppen minskade något under 2018 vilket bland annat beror på att antalet anställda har ökat. Uddevalla ligger på ungefär samma nivå som Sveriges ekokommuner där utsläppen låg på 0,16 ton/årsarbetare år 2017.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00