Uppmuntra och inspirera

Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till en hållbar utveckling i samverkan och dialog med medarbetare, medborgare, organisationer och näringsliv. Kommunen ska vara en föregångare och göra det lätt att göra rätt.

Vi ska informera, uppmuntra och stödja hållbara insatser i dialog med medborgare, organisationer och näringsliv. Genom att utbilda, informera och kompetensutveckla kommunens medarbetare och politiker skapas en god grund för en hållbar utveckling.

De val som kommunens medborgare, organisations- och näringslivsföreträdare gör till vardags är viktiga och påverkar i hög grad möjligheterna att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Kommunens ansvar är att inspirera, uppmuntra och stödja miljöförbättrande insatser gentemot medarbetare, medborgare, organisationer och näringsliv. Ambitionen är att medborgarna ska uppleva miljöarbetet som lustfyllt och utvecklande och att det är lätt att göra rätt. När det som görs för att minska belastningen på miljön inte bara är lustfyllt utan också upplevs spara både tid och pengar ökar motivationen för beteendeförändring.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00