Fossiloberoende personbilar i hela Uddevalla kommun

De fordon som klassas som fossiloberoende är de som drivs på etanol (E85/ED95), biogas eller el. Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan laddmöjlighet.

Nyckeltalet visar andelen personbilar i trafik som kan drivas förnybart (dieselbilar som kan köras på HVO ej medräknade)

Datakälla: 2030.miljobarometern.se och Trafikanalys

Kommentar

Under 2022 skedde en stor ökning av fossiloberoende bilar i kommunen och ligger nu på 14,3 procent. Ökningen har främst skett inom elbilar och laddhybrider.

Samma ökning kan man se för hela riket och där andelen fossiloberoende bilar är något lägre jämfört med Uddevalla och ligger på 13,1 procent. Tidigare har andelen i riket varit högre än i Uddevalla.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00