Resor med kollektivtrafiken

Här mäter vi hur många resor med kollektivtrafiken som görs under ett år. Kollektivresandet gäller stadstrafiken och är fördelat på antalet boende i tätorten.

Nyckeltalet visar hur många resor med kollektivtrafiken som har gjorts i Uddevalla kommun.

Kommentar

Antalet resor i stadstrafiken 2021 uppgick till 55,6 resor/invånare vilket är en minskning med 11 % jämfört med föregående år. Antalet resor/invånare har därmed rasat med hela 30 % jämfört med resandet före pandemin.
Restriktioner i samhället, förändrade arbetsmönster osv har lett fram till ett kraftigt minskat resande i kollektivtrafiken. Västtrafiks har under pandemin upprätthållit trafiken vilket fått stora konsekvenser för ekonomin. Fokus för den närmsta tiden läggs på att återfå resandet till tiden innan pandemin.

Nycketalet ingår i Sveriges Ekokommuners nyckeltal för hållbar utveckling.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00