Utsläpp för tjänsteresor med bil

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil. Beräkningen avser utsläpp av fossil koldioxid från bränsleanvändningen.

Nyckeltalet visar på en minskande trend av koldioxidutsläpp och därmed på utfasningen av fossila bränslen.

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med personbil. Innefattar
emissionerna utifrån bränslens innehåll av fossilt kol.

Datakälla: Uddevalla kommun

Kommentar

Utsläppen har minskat något under de senaste åren och ligger nu på 0,13 ton/årsarbetare vilket beror på att dieselförbrukningen har minskat något. Främsta orsaken till minskningen är lagen om reduktionsplikt som innebär en inblandning av förnybart i diesel och bensin. För 2022 är inblandning i diesel av förnybart 30,5 % och i bensin 7,8 % förnybart.

Kommunen ligger på samma nivå som genomsnitte bland Sveriges ekokommuner som är 0,13 ton/anställd för 2021.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00