Gå direkt till sidans innehåll

Transportenergi för tjänsteresor med personbil

Indikator SE. 6. 4

Den bästa kWh är den som inte används. Även om vi vill att omställning så snabbt som möjligt ska gå mot enbart förnybara bränslen också inom transportsektorn så är det lika viktigt att effektivisera användandet av bilar i tjänsten (t.ex. genom en mötes-/resepolicy) och effektivisera själva bilkörningen (biltyp efter behov, utbildning i sparsam körning osv. ). Effektiviseringen ska dock inte gå ut över servicegraden i kommunen och därför anges nyckeltalet i kWh/årsarbetare.

Energi per årsarbetare som åtgår för tjänsteresor i kommunen

Datakälla: Uddevalla kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
592 kWh/antställd (2023)
Utgångsvärde:
690 kWh/antställd (2012)

Kommentar

Mätresultatet är 591,5 kWh/anställd.
Kommunen har under året minskat bränsleanvändningen. Det är främst dieselanväningen som har minskat, medan bensinanvändningen har ökat något. Mindre mängd HVO och fordonsgas har används.
Främsta orsaken till minskningen här, är lagen om reduktionsplikt som innebär en inblandning av förnybart i diesel och bensin. För 2023 är inblandning i diesel av förnybart 30,5% och i bensin 7,8% förnybart.
Utbytet till rena elbilar i kommunens fordonsflotta är en annan orsak till minskatd bränsleanvändning. Totalt har kommunen 42 elbilar i sin verksamhet.

Uppdaterad: 2024-06-12
Transportenergi för tjänsteresor med personbil - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a