Fossiloberoende personbilar i kommunala organisationen

Indikatorn visar personbilar som ingår i kommunens fordonsgrupp. Förnybara drivmedel är bilar som drivs av fordonsgas, etanol, laddhybrid och ren elbil.

Andel personbilar som kan drivas med förnybara drivmedel inom den kommunala verksamheten

Datakälla: Uddevalla kommun

Kommentar

Kommunen har idag övervägande personbilar som är dieselbilar. Ett 20- tal elhybrider har köpts in under året, och dessa räknas inte in som fordon med alternativa bränslen. Elhybriden kan inte laddas upp med el utifrån utan laddas under färd av bensin.

Andelen personbilar som drivs med alternativa bränslen, såsom etanolbilar, laddhybrid (laddas med el) och gas har minskat, men antalet rena elbilar har ökat. Idag har kommunen 42 rena elfordon.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00