Anlägga nya cykelvägar

Anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan.

Att cykla är en ren miljövinst, och på köpet får du röra på dig! I Uddevalla satsar kommunen på att rusta det nät av cykelvägar som finns både i centrum och utanför tätorten. En cykelplan har tagits fram som visar vad som behöver göras för att cyklingen ska bli mer trafiksäker i kommunen samt nya cykelsträckor och prioriteringsordning för att bygga dessa.

Måluppfyllelse: Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå

Kommunens arbete med utveckling av nya cykelsträckor kan främst kopplas till finansieringsmöjligheter inom den regionala planen för transportinfrastrukturen. Kommunen ansöker därför om medfinansiering för prioriterade cykelsträckor bl.a. efter väg 675 (Fräknestranden) och väg 172 (Lane-Fagerhult). Efter väg 679 (Ammenäs-Sundstrand) pågår vägplan inför planerad byggnation av ny cykelväg 2022.

Ytterligare sträckor har för närvarande inte fått medfinansiering. En ytterligare process har startat upp med Trafikverket och Turistrådet Västsverige för att via nationell cykelled hitta snabbare genomförande av förutsättningarna för en säker cykelväg utmed väg 675. Kommunen prövar att genom kontakter med enskilda och lokala företrädare för olika organisationer hitta andra vägar att utveckla cykelmöjligheter på attraktiva platser.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00