Gå direkt till sidans innehåll

Avfallsplan

Delmål SE. 2. 1

Avfallsplanen bygger på gällande lagar, internationella överenskommelser och lokala styrande dokument. Avfallsplanen utgår från avfallshierarkin. Att arbeta enligt avfallshierarkin, även kallad avfallstrappan, är ett krav enligt såväl europeisk som svensk lagstiftning.

Uddevalla kommuns avfallsplan syftar till att skapa en hållbar avfallshantering - att ge förutsättning för kommunen att arbeta för en cirkulär ekonomi. I planen finns sju målområden med tillhörande delmål och åtgärder för att uppnå syftet.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Alla åtgärder i de sju målområdena har gåtts igenom under tidigare år och fortsätter arbetas med under 2023. Flera av åtgärderna är genomförda som exempelvis plockanalyser för att se om avfallssortering sker rätt för att därefter sätta in rätt åtgärder, informationssatsningar om hur avfallssortering ska ske samt åtgärder för att förebygga nedskräpning och sanering av klotter.

En målsättning i avfallsplanen avser fastighetsnära insamling. Förändring har skett i lagkrav inom producentansvar. Lagen ställer nu högre krav på producenterna som får utökat ansvar för att samla in och ta om hand om uttjänta förpackningar och returpapper. 2025 ska insamling ske bostadsnära. Kommunen samverkar med olika aktörer för att möta den nya lagstiftningen.

Alla åtgärder i de sju målområdena har gåtts igenom under tidigare år och fortsätter arbetas med under 2023. Flera av åtgärderna är genomförda som exempelvis plockanalyser för att se om avfallssortering sker rätt för att därefter sätta in rätt åtgärder, informationssatsningar om hur avfallssortering ska ske samt åtgärder för att förebygga nedskräpning och sanering av klotter.

En målsättning i avfallsplanen avser fastighetsnära insamling. Förändring har skett i lagkrav inom producentansvar. Lagen ställer nu högre krav på producenterna som får utökat ansvar för att samla in och ta om hand om uttjänta förpackningar och returpapper. 2025 ska insamling ske bostadsnära. Kommunen samverkar med olika aktörer för att möta den nya lagstiftningen.

Uppdaterad: 2021-02-19
Avfallsplan, bedömning - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a