Gå direkt till sidans innehåll

Konstgräs

Delmål SE. 2. 4

Utreda villkoren för konstgräsplaner ur ett hållbart perspektiv.

Kommunen står inför utmaningen att flera av konstgräsplanerna är uttjänta och behöver bytas ut. Vi behöver därför utreda villkoren för konstgräsplaner ur ett hållbarhetsperspektiv (sociala/folkhälsa, ekologiska och ekonomiska).
Konstgräs ger barn och ungdomar betydligt fler aktivitetstimmar, men man behöver handskas varsamt med konstgräset och framförallt fyllnadsmaterialet, granulat.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Uppdraget är indelat i tre delsyften:
-att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga konstgräsplaner,
-att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller alternativa ytor för fotboll
-att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner.
Del ett är klart.

Uppdraget är indelat i tre delsyften:
-att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga konstgräsplaner,
-att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller alternativa ytor för fotboll
-att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner.
Del ett är klart.

Uppdaterad: 2023-03-13
Konstgräs, bedömning - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a