Konstgräs

Utreda villkoren för konstgräsplaner.

Kommunen står inför utmaningen att flera av Uddevallas konstgräsplaner är uttjänta och behöver bytas ut. Kommunen behöver därför utreda villkoren för konstgräsplaner ur ett hållbarhetsperspektiv (sociala/folkhälsa, ekologiska och ekonomiska).

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Arbetet har under hösten påbörjats man räknar med att vara klar med steg ett under våren 2022.
Uppdrag som omfattar tre delsyften:

  1. Att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga konstgräsplaner.

  2. Att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller alternativa ytor för fotboll.

  3. Att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner.

Arbetet har påbörjats under hösten med delsyfte 1 vilket innebär att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga konstgräsplaner.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00