Gå direkt till sidans innehåll

Minskad klimatpåverkan på måltider

Delmål SE. 2. 5

Det innebär att kommunen i sitt arbete med menyplanering och råvaruval beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att nyckeltalet för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel.

En tredjedel av hushållets klimatpåverkan kommer från maten och största delen av utsläppen kommer från konsumtionen av animaliska livsmedel som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Kommunen påbörjade arbetet under årets första period och genom arbetet med menyplanering och råvaruval beräknas måltidens klimatpåverkan. Uppsatt mål är att klimatpåverkan för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. CO2 mätningen per juli visar 1,79 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. Kommunen fortsätter arbeta vidare för att sänka klimatpåverkan ytterligare för att nå målet.

Kommunen påbörjade arbetet under årets första period och genom arbetet med menyplanering och råvaruval beräknas måltidens klimatpåverkan. Uppsatt mål är att klimatpåverkan för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. CO2 mätningen per juli visar 1,79 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. Kommunen fortsätter arbeta vidare för att sänka klimatpåverkan ytterligare för att nå målet.

Uppdaterad: 2023-03-13
Minskad klimatpåverkan på måltider, bedömning - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a