Gå direkt till sidans innehåll

Minska klimatpåverkan på kommunens måltider

Delmål SE. 2. 3

Kommunen beräknar klimatpåverkan från mat i offenlig verksamhet.

Det innebär att kommunen i sitt arbete med menyplanering och råvaruval beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att klimatpåverkan ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Kommunen har genom arbetet med menyplanering och råvaruval beräknas måltidens klimatpåverkan. Kommunens beräkningar visar 1,79 kg CO2e/kg inköpta livsmedel Kommunen fortsätter arbeta vidare för att sänka klimatpåverkan ytterligare för att nå målet.

Kommunen har genom arbetet med menyplanering och råvaruval beräknas måltidens klimatpåverkan. Kommunens beräkningar visar 1,79 kg CO2e/kg inköpta livsmedel Kommunen fortsätter arbeta vidare för att sänka klimatpåverkan ytterligare för att nå målet.

Uppdaterad: 2024-02-01
Minska klimatpåverkan på kommunens måltider, bedömning - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a