Gå direkt till sidans innehåll

Skapa förutsättningar

Huvudområde SE. 2

Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen.

Det innebär att:

  • vi själva ska arbeta aktivt med att hushålla med våra resurser samt eftersträva en giftfri miljö.
  • vi ska verka för att ge medborgarna och lokala verksamhetsutövare förutsättningar att leva och verka hållbart.
  • vi ska verka för att underlätta för återanvändning/återbruk.
Uppdaterad: 2024-06-12
Skapa förutsättningar, alla indikatorer, övriga - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a